ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

V-CUBE Meeting Outlook Add-in

株式会社ブイキューブ

3.8 (5)

High quality cloud-based web conferencing service

Through introduction of a "V-CUBE Meeting Outlook add-in", you can now easily organize web conferences, and register them in your calendar, via Outlook.

You can use the "V-CUBE Meeting Outlook add-in" on Outlook by linking an account compatible with V-CUBE Meeting 5 to Azure AD.

At the same time as scheduling the conference on Outlook, the host can invite participants with the simple issuance of an invitation URL where they can register for and access the conference on V-CUBE Meeting 5. Participants can join the conference simply via the Outlook calendar or the registration email.

This alleviates the need to access V-CUBE Meeting 5 separately from Outlook in order to organize conferences. This increased ease of operation results in added user convenience.

<< What is V-CUBE Meeting 5? >>

Peace of mind, safety, high quality: No. 1 share for nine years running*

This is a high quality cloud-based web conference service boasting HD ready video and high connectivity.

*Seed Planning, Inc. "2015 video conference / web conference / audio teleconference / latest market trends in UC-related products"

・Peace of Mind, Safety, High Quality (H.264/SVC Video Codec)

We re-adopted the world's latest video and audio technology. The H.264/SVC video codec provides clear and smooth video communication.

・Easy Operation with a Simple Interface

Anybody can easily use it, thanks to the uncomplicated interface with the minimum necessary buttons.

・Global Usability

It is possible to use from anywhere in the world, as long as there is internet connection. The service is available in multiple languages and with English support.

・Easy Use on Mobiles

You can comfortably join a conference on your smartphone or tablet using our apps for iOS and Android.

・Share your PC Screen

In addition to image and sound, you can also share your PC's screen, allowing you to move ahead with lively discussion while displaying data and documents.

・Always Using the Latest Functions

As it is a cloud based service, there are no onerous network settings or maintenance. Once logged into the service, you are always using the latest version.

・New Licensing System "V-CUBE One"

In order to use the app, it is necessary to have a contract for our "V-CUBE One" rates system. With this system, the numerous services offered by V-CUBE, such as web conferencing and web seminars, are used together in one package.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845806/Product_42949679055/Asset_7a2cf5c6-4d23-4d5d-8c1d-362a39cca85f/VMTGoffice36501.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845806/Product_42949679055/Asset_7a2cf5c6-4d23-4d5d-8c1d-362a39cca85f/VMTGoffice36501.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845806/Product_42949679055/Asset_87ff8e63-6bdb-4b6b-a4ff-9518371dc71e/VMTGoffice36502.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845806/Product_42949679055/Asset_4197eee9-cd40-4f01-a8bf-d447e84970cc/img1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845806/Product_42949679055/Asset_fcf73480-d374-4404-b185-45afa507ce33/img2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845806/Product_42949679055/Asset_1c928494-9a36-46df-be27-d19172bc9309/img3.png