ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Act! Premium Contact Link

Swiftpage ACT! LLC

2.7 (22)

Easily identify or add email recipients as contacts in Act!

Affordable and easy to use, Act! is the trusted solution to help individuals, small businesses, and sales teams organize prospect and customer details in one place, send emails, market products and services more effectively, and drive sales results. With the Act! Premium Contact Link, stay productive by interacting with Act! Contact details right inside of Outlook.

Streamline your workflow, save time, and ensure you maintain a complete record of all customer and prospect interactions with Act! Premium for Outlook®. This essential tool enables users of Outlook® and Act! to quickly and easily identify Outlook email recipients as contacts in Act! or add new contacts to Act! directly from an Outlook® email.

Users of Act! Premium for Outlook® can see past interactions with known email contacts directly from within Outlook®, including Activities and History items. Act! History records are created from communications in Outlook®, with the text of the email being attached to all contact records. Additionally, users can create and schedule Act! To-Dos with known contacts in the email.

Use of Act! Premium for Outlook® requires an active subscription to Act! Premium or an active Business Care agreement.

System Requirements/Compatibility

Office 2013, Office 2016 PC, OWA app for iPad & iPhone

Outlook Web Access

Outlook.com

Outlook for Mac 15.31 or later

Setup and Configuration Notes:

Requires an active Act! Premium subscription, and use of either Act! Web API or Act! Connect Link depending on deployment method. The Act! Web API is pre-enabled for Act! Premium Cloud.

Users will be required to provide a URL to establish a connection to Act! Premium Contact Link. See details.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845377/Product_42949678972/Asset_7b03b70f-a167-4c58-951d-c14854c5f04c/ContactDetails.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845377/Product_42949678972/Asset_7b03b70f-a167-4c58-951d-c14854c5f04c/ContactDetails.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845377/Product_42949678972/Asset_d9b75a7a-07d5-458c-adda-d0e65e25bb2b/Interactions.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845377/Product_42949678972/Asset_502b6c08-5006-4ff5-8202-bfe3f5b4295d/ActContactLink13.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845377/Product_42949678972/Asset_fb3aa310-0569-4927-883b-64a9d1ce8ce8/ActContactLink132.png