ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Maps for Outlook

PROJECT77

3.6 (78)

Maps for Outlook is a Maps Generator and Address look up add-in for Outlook.

We've brought the hugely popular Maps for Office to Outlook so you can enjoy the same easy to use map creation tool for insert images into your emails.

Maps for Outlook is an easy to use, maps generator and Address look up add-in for Outlook.

With Maps for Outlook, you can generate a Google Map with your desired location via postal address or longitude and latitude values and insert your created map into your email.

Select from a number of different map type options such as a Road Map, Terrain, Hybrid or Satellite view. You can even include a "Map Marker" to highlight the address in the generated map.

Also included in this add-in is an contextual address lookup tool. This means that when the add-in believes it has recognised an address in your email, it will allow you to click on the address and view an interactive Google map, complete with directions and street view.

This add-in is powered by Google Maps and requires a Google Maps API Key. The add-in comes with a shared API key, however it is highly recommended that you create your own API for use with this add-in. Details on how to obtain a Free Google Maps API Key are included within the add-in.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839215/Product_42949679105/Asset_f24085ee-e732-43d6-b445-821b39c746de/mapsofoutlook1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839215/Product_42949679105/Asset_f24085ee-e732-43d6-b445-821b39c746de/mapsofoutlook1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839215/Product_42949679105/Asset_3378380f-2175-4cdd-936b-7dd62dfcd8e3/mapsofoutlook2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839215/Product_42949679105/Asset_737846e5-d70a-4c12-8a5d-8410f0c0e96f/mapsofoutlook3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839215/Product_42949679105/Asset_2d6a3cd7-85f7-4d42-b58c-22131e78413e/mapsofoutlook4.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839215/Product_42949679105/Asset_54dcca47-b819-4a2e-ac4c-bbb15bf01133/mapsofoutlook5.png