ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Micro:bit Model Rocket Car Competition

Dendrite.me

0.0 out of 5 stars

Micro:bit Model Rocket Car Competition Excel companion add-in

IMPORTANT

----------------

This add-in requires Excel 2016 desktop/rich-client version. It does not currently work with Excel 2016 on-line or with Excel 2013 (any versions)

The Micro:bit Model Rocket Car Competition is a UK schools competition to design, build and race a model rocket powered car and potentially become a Guinness World Record holder!

More information on the competition and how to enter can be found at:

http://www.microbitmodelrocketcar.com

This Micro:bit Model Rocket Car Challenge companion add-in for Excel 2016 enables teachers/student facilitators to enter team rocket car run information (time, acceleration, team name) into a companion spreadsheet (see below) for further display, analysis and also provides a mechanism for uploading relevant run-related information to the main competition leader-board.

IMPORTANT

-----------------

This add-in requires a companion 'Rocket Car Competition' Excel template spreadsheet to correctly function.

This can be downloaded for free at:

https://www.dendrite.me/addins/leaderboard/Bloodhound.xlsx

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43908.e31281ae-801d-45a5-88a8-9162960f631b.8ec50144-470b-4913-819d-7aa1312983d6.25b399b7-4699-4ecd-9338-2f4f666657e1.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43908.e31281ae-801d-45a5-88a8-9162960f631b.8ec50144-470b-4913-819d-7aa1312983d6.25b399b7-4699-4ecd-9338-2f4f666657e1.png