ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

StockInfoGet

Heinqi Information

1.0 (4)

Provide stock Information tool for end user.

Stock Info Get use the API from baidu APIstore to get stock data for end user.

Add-in supports get stock info from CN/HK/US. And can provide index info of SZSE Component Index(CN)/ SSE Composite index(CN)/Hang Seng Index(HK)/Dow Jones Index(US)/NASDAQ Index(US) with empty stock id input.

Add-in features:

 The add-in offer stock information for end user and display that in excel file. User can get one or multiple stock info by offer stock id(s).

 The app support stock from Chinese mainland Market, Hong Kong Market and United States Market.

 If no stock id(s) offered, market index info will be returned and displayed.

 User can click any cell to indicate where the stock info should be displayed.

 Support search by single stock ID or multiple stock IDs (separated by comma)

 Display columns can be customized.

The input stock id(s):

 Case insensitivity

 Format:

Market Format

China sz002230/sh600680

Hong Kong 00168

United States MSFT

Please note Add-in not support overwrite data. And the max multiple stock ID(s) input is 10.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845911/Product_42949679353/Asset_d7b9cc72-e20b-4d0e-8d89-38c19c0cd4c0/screenshots3.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845911/Product_42949679353/Asset_d7b9cc72-e20b-4d0e-8d89-38c19c0cd4c0/screenshots3.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845911/Product_42949679353/Asset_e5170f39-bb50-4f74-93b2-6fb505ea65ad/screenshots1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845911/Product_42949679353/Asset_0b64e618-cd51-4609-bc2f-cd6aebb10b5c/screenshots2.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845911/Product_42949679353/Asset_4123c5f6-6bc6-4fc2-9b3b-73557d3d1315/screenshots4.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845911/Product_42949679353/Asset_fe8d507b-3451-4769-9b91-4082e22e1650/screenshots5.jpg