ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

WithoutWire Inventory Sciences – Sales Orders

WithoutWire Inventory Sciences

This Outlook Add-in retrieves and displays sales order fulfillment information of email senders.

This Add-in works with your WithoutWire cloud subscription. It allows customer service to easily look up the status of a customer or field tech's sales or transfer orders being processed by the warehouse right from Microsoft Outlook. You can even copy paste the list of order details right into your reply to the customer!

Sign up for a free WithoutWire account today!

If you need to service field techs inquiring about their replenishment orders right from email, this tool is a time saver!

It requires an active WithoutWire subscription.

WithoutWire replaces old inventory management technology with Azure driven subscriptions, data analytics with Microsoft Power BI, all running on iOS and Android based mobile devices.

Features include:

  • Full featured warehouse management system
  • Built for Field Service, Manufacturing, and Distribution
  • Integrate anything using our open API's
  • Security provided by Azure Active Directory B2C
  • Use it free option is available

For more information, please visit: www.withoutwire.com.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31910.2f7dc06d-fc64-4d4a-99c5-2334cb4a2b68.b577a0b9-ae24-4273-9609-7188cc5a4ba9.68891d6b-71e1-4f2f-8c40-767aa659eb9f.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31910.2f7dc06d-fc64-4d4a-99c5-2334cb4a2b68.b577a0b9-ae24-4273-9609-7188cc5a4ba9.68891d6b-71e1-4f2f-8c40-767aa659eb9f.png