ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

MediaValet Library for Office

Mediavalet

Access your company’s media library in Office 365 with MediaValet. Requires MediaValet subscription.

MediaValet is the cloud-based digital asset management (DAM) solution that helps companies manage, secure and share their high value brand assets (photos, videos, graphics, illustrations, PPT etc.)

Built exclusively on Microsoft Azure, and leveraging Microsoft’s global network of secure data centres throughout North and South America, Europe, Asia and the South Pacific, MediaValet makes accessing, sharing and downloading your digital assets fast and easy – no matter where users are located.

MediaValet’s digital asset management cloud software gives companies the control and functionality they need to enable teams, departments, partners across entire organization to securely access and utilize their digital assets. When integrated with Office 365, corporate assets are accessed right from inside Office 365 Products employees already use. From Marketing to Sales, to HR, PR, and Support, to franchisees and vendors, MediaValet can help everyone work better together and more efficiently.

Integrating MediaValet with Office 365 empowers every employee with approved corporate assets accessed and utilized without leaving PowerPoint or Word. The result is consistent and powerful visual brand across all created materials: beautiful sales presentations, on-brand documents, RFPs and stunning reports. The power and reach of DAMS can go well beyond marketing, increasing the value and ROI of an organization’s brand assets.

Key features:

 • Provide access to centralized corporate media library from PowerPoint and Word
 • Insert approved images, graphics into Word and PowerPoint without leaving the application
 • Sort and filter images
 • Search by keyword, asset type, category name, ...
 • Pin any new or existing asset category in the Featured Section

Note! This Office add-in requires Internet Explorer 11 or later with cookies enabled

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21803.93647fc3-74cb-4f38-b6f5-9a33e2c71557.2ec7118c-9e07-4c21-914d-000bd9fdb96e.f660ab16-8933-462d-a01a-f829a566cda3.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21803.93647fc3-74cb-4f38-b6f5-9a33e2c71557.2ec7118c-9e07-4c21-914d-000bd9fdb96e.f660ab16-8933-462d-a01a-f829a566cda3.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29444.93647fc3-74cb-4f38-b6f5-9a33e2c71557.2ec7118c-9e07-4c21-914d-000bd9fdb96e.c2173cbc-7f17-4462-9798-b865a926b8d1.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14511.93647fc3-74cb-4f38-b6f5-9a33e2c71557.2ec7118c-9e07-4c21-914d-000bd9fdb96e.93ab94a8-cb54-47d5-8308-3555386d7225.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60667.93647fc3-74cb-4f38-b6f5-9a33e2c71557.2ec7118c-9e07-4c21-914d-000bd9fdb96e.8dc55dd2-4100-4eef-8453-f8ca1fec7953.jpeg