ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Social Media Datacenter

Socialbakers a.s.

4.3 (6)

Brand new, powerful way to access Socialbakers Data and analyze them directly in Excel.

Socialbakers Social Media Datacenter is a Excel plugin which allows you to load detailed data for your social accounts and analyze them directly in Excel interface.

Socialbakers Analytics subscription needed.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7259.c8b6de70-0a88-44af-9ad3-19efa261f052.0b81401f-95db-415a-8936-4ece770c6b9b.92e4553d-888e-447a-83dd-5cca9f85c0c5.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7259.c8b6de70-0a88-44af-9ad3-19efa261f052.0b81401f-95db-415a-8936-4ece770c6b9b.92e4553d-888e-447a-83dd-5cca9f85c0c5.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6993.c8b6de70-0a88-44af-9ad3-19efa261f052.0b81401f-95db-415a-8936-4ece770c6b9b.302ae30c-b7be-40a0-a044-f9b0dd4f628c.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3427.c8b6de70-0a88-44af-9ad3-19efa261f052.0b81401f-95db-415a-8936-4ece770c6b9b.c02074b8-e1e1-488d-b6cb-63be385be195.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42429.c8b6de70-0a88-44af-9ad3-19efa261f052.0b81401f-95db-415a-8936-4ece770c6b9b.50b532b4-c85a-4a05-abe5-204ccdbc1a39.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53260.c8b6de70-0a88-44af-9ad3-19efa261f052.0b81401f-95db-415a-8936-4ece770c6b9b.0f9fdcbe-4b79-498c-8d81-5b45243976f3.png