ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Motifworks - Real-time Trials Insights

Motifworks

View real-time software trial usage insights from prospects without ever leaving Outlook.

Gain Key Insights on Trial Usage delivered using Trial.iO platform. It helps to get valuable insights on when and how long users are using your product in Azure cloud – drive conversations with prospects and close sales faster.

At Trial.iO, we believe that doing the everyday things you need to grow your business shouldn’t be that hard. We believe that companies should be able to put the power of the cloud in EVERYONE’s hands . . . marketers, sales people and customer success reps . . . not just your IT team.

We’ve built a powerful application on Microsoft’s Azure cloud that makes it easy for ANYONE in a company to deploy software trials, demos and trainings on the cloud.

The Trial.iO platform is built for independent software vendors (ISV's) that have not yet migrated to the cloud. With Trial.iO ISV's can immediately deliver software trials to prospects over the cloud without involving IT resources. Trial.iO saves companies money by eliminating dependence on precious IT resources, increases speed to market and ensures a consistent experience for prospects regardless of platform. After the Trial.iO team has configured an ISV's software, trials can be quickly launched with a single click.

Trial.iO Features Include:

 • Deployment in Cloud: Package and deploy any software to make it ready to run in Azure cloud without any changes
 • One-click Trials: prospects can initiate a trial version directly from the web with a single click - fully automated trials, no waiting for downloads
 • Cross Platform Compatibility: Your software can be accessed through any browser and function as a native application – no prospect is excluded because of platform and there is no need for special configurations
 • Marketing automation: Integrate with CRM, Marketing automation software and Outlook for easy lead management and view trial usage insights.
 • Trial Metering: easily set and adjust the length and availability of trials from an easy to use dashboard – companies are in complete control of how their trials are being used
 • Usage Insights: gain unprecedented insights into how prospects are using trials – drive conversations with prospects and close sales faster
 • Trial-to-Pay Conversion: convert trials to paid subscriptions with a simple click of a button while allowing customers to continue using the software over the cloud
 • Remote Training Management: quickly onboard and train new customers with the Trial.iO platform, regardless of location or configuration
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474840850/Product_42949679717/Asset_8eb175ab-3297-4a73-a199-713c53d1efc0/ViewTrialiOEnvironments.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474840850/Product_42949679717/Asset_8eb175ab-3297-4a73-a199-713c53d1efc0/ViewTrialiOEnvironments.png