ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

IntelliSmart Leads by Mail

Didgebridge LLC

IntelliSmart saves Didgebridge customers time qualifying leads and emails them to others.

IntelliSmart enables Didgebridge subscribers to know their customers better allowing them to make faster more accurate marketing investment decisions. IntelliSmart Leads by Mail allows Didgebridge users to retrieve crucial marketing metrics and BI results as well as mail them directly to others without leaving Outlook.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846115/Product_42949679685/Asset_78ae64b0-1aef-4448-863b-6578e7f90e1b/DidgeBridgeIntellismart.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846115/Product_42949679685/Asset_78ae64b0-1aef-4448-863b-6578e7f90e1b/DidgeBridgeIntellismart.png