ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

WittyParrot Email Templates

Acrowit, Inc. DBA WittyParrot

3.2 (5)

Instantly create personalized, brand compliant, consistent emails & responses using templates

WittyParrot Outlook widget is a productivity solution for users to deliver consistent and compliant message rapidly to email recipients.

Knowledge workers send thousands of emails daily, most often repeated content again and again. WittyParrot helps to modularize such modular, reusable content blocks to knowledge snippets called “Wits”. These wits can be created and managed in WittyParrot platform.

In addition, users can easily create variables to personalize such messages in Outlook prior to assembling emails.

Such pre-built content blocks with variables can be accessed via “Witty Template” widget inside of outlook. With this WittyTemplate widget knowledge workers can quickly find such modular & re-usable content blocks, personalize the content by entering values to variables and click of button populate email message in compose screen.

Witty Templates enables all knowledge workers to “Instantly create emails & responses and deliver consistent message which is brand compliant and personalized to the target audience”

More info at: http://www.wittyparrot.com

- Office 365 Mac Client works with only 3 features (Reply, Reply All and Meeting).

- Does not support attachments in Mac.

- Only supports IE 11 and above

You will require WittyParrot account to use this add-in.

The addin depends on following services for different functions:

1. Microsoft WOPI service for preview of doc wits.

2. https://ajax.microsoft.com/ajax/4.0/1/MicrosoftAjax.js

3. https://appsforoffice.microsoft.com/lib/1/hosted/Office.js

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846329/Product_42949679848/Asset_e3e30221-9775-4dc7-a86a-48374949af96/4outlookwitdetails.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846329/Product_42949679848/Asset_e3e30221-9775-4dc7-a86a-48374949af96/4outlookwitdetails.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846329/Product_42949679848/Asset_2034acca-9485-48f3-a5f0-483749ca4948/5outlooksearch.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846329/Product_42949679848/Asset_847dbd64-86dd-4c7a-a4b5-08705c7301f5/4outlookwitdetails.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846329/Product_42949679848/Asset_fe25cddd-9793-4912-805e-19ff7530cd55/2outlookfolders.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846329/Product_42949679848/Asset_1a1aa3b8-6e27-4a2a-8a48-b6ba65794d13/1outlookcollections.png