ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

INPRES - Interactive Presentation Service

INPRES

5.0 (11)

Service of interactive presentations includes polling, questioning, sharing files, etc.

INPRES is a service of interactive presentations includes:

polling, questioning, sharing files,getting feedback, audience’s questions, by means of using participants’ smartphones.

INPRES - is a key to successfull audience interaction during your presentation.

Features of INPRES service that requieres paid account:

sharing presentafiles, getting feedback, audience’s questions, custom widgets colours and fonts

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846530/Product_42949680056/Asset_eb668437-3ead-473b-8c4f-1d84f454929d/snapshot01.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846530/Product_42949680056/Asset_eb668437-3ead-473b-8c4f-1d84f454929d/snapshot01.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846530/Product_42949680056/Asset_eb668437-3ead-473b-8c4f-1d84f454929d/snapshot01.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846530/Product_42949680056/Asset_fbde1b9e-38be-46fb-8c64-89d205e98299/Untitled101.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846530/Product_42949680056/Asset_d3b2731a-0aee-4390-9a63-c24edc91eef5/Untitled20101.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846530/Product_42949680056/Asset_41ebf826-e71b-4a49-a3db-0e9c953331de/Untitled1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846530/Product_42949680056/Asset_e72ce92c-d333-4a66-a5fe-76e1d7f8724b/Untitled2.jpg