ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Imagebank - image management for Office!

OfficeConsult AS

4.3 (6)

Organize and put your images to use in PowerPoint and Word with Imagebank.io!

With our imagebank service your employees will get instant access to your organizations pictures, right within Microsoft Office! This way you make sure your organizations pictures are put to use in presentations and documents, and your corporate identity is maintained.

You need a paid subscription from Imagebank.io to use this service. Please visit https://imagebank.io to sign up for a free 30 day trial!

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845903/Product_42949680207/Asset_63ef51d9-10ff-45c1-9cd2-273095248de2/01ny.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845903/Product_42949680207/Asset_63ef51d9-10ff-45c1-9cd2-273095248de2/01ny.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845903/Product_42949680207/Asset_63ef51d9-10ff-45c1-9cd2-273095248de2/01ny.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845903/Product_42949680207/Asset_6f70ea1e-bf9e-407e-a380-7156f613cdf4/02ny.jpg