ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Attach - Document Tracking and Control

Attach

4.0 (1)

Track and control the documents you share.

Attach is a sales engagement platform for modern sales and marketing teams to manage, track and control the documents they share. Attach's document analytics let you understand your recipients engagement by showing:

 • Who opens your documents
 • What pages they read and for how long
 • Who they share them with

Add security to your documents:

 • Add a password to your documents
 • Add an expiry date

 • Turn off access - even after you've already sent it

This add-in requires an Attach account. Don't have one? Get a free account here: https://attach.io

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846678/Product_42949680264/Asset_d10c38b6-0d30-481f-82ac-a321d8213f2c/stats.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846678/Product_42949680264/Asset_d10c38b6-0d30-481f-82ac-a321d8213f2c/stats.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846678/Product_42949680264/Asset_ac3f5b4f-dfd0-4fda-913c-406f05627b2e/addin.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846678/Product_42949680264/Asset_d2759925-b4c6-47e2-b7ba-2be2d501159d/performance.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846678/Product_42949680264/Asset_19b2ede0-c695-483c-b2d0-e49e4a4de7d3/toolbarbutton.png