ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Pictographr - Graphic Designer

Pictographr

1.6 (7)

Design visual content for Microsoft Office. Search images, drag/drop to layout, insert into Office

The perfect graphic design companion for Microsoft Office. Insert your Pictographr designs directly into Office documents or launch the online editor to modify them. Create beautiful graphic designs with Pictographr. Our quick and simple drag and drop tools allow you to easily unleash your inner creativity. Design highly engaging images for digital marketing, business presentations or academic projects. Even non-designers can produce stunning visuals in minutes. No more waiting around for in-house designers or having to contract out the work… save yourself time and money. This app requires a Google account.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949680247/Asset_21147173-9814-431d-a939-877b6f5f6f4c/512x384MainTile.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949680247/Asset_21147173-9814-431d-a939-877b6f5f6f4c/512x384MainTile.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949680247/Asset_c401d392-8c4c-4098-9a08-affbdaa98305/512x384AddinExcelMain.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949680247/Asset_6901495c-e3af-4d63-ab62-fd9ccc53f4c2/powerpointaddin.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949680247/Asset_799a12bb-b43e-4e80-ace2-fdeb8d033bd9/wordaddin2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949680247/Asset_678506ef-717f-4692-bb23-5c78112f2d1f/screen.png