ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Recognize - employee recognition & rewards

Recognize

4.3 (11)

Send recognition and redeem rewards without leaving Outlook.

Easily send employee recognition to recipients of emails. View your company's social recognition feed. View your recognition profile to see the digital badges you've earned the most. Admins can administer the program from Outlook as well.

** Recognize subscription

Recognize is free to use! If your company is looking to customize your employee recognition program there is a fee for every user, go to https://recognizeapp.com/pricing to see the latest subscription pricing.

** Special note for first time users

Signing up and logging in may take up about one minute to complete.

Contact us for help - support@recognizeapp.com

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845340/Product_42949680193/Asset_81fabc05-23f2-4108-944b-0f8e03ba1b34/sendingreal.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845340/Product_42949680193/Asset_81fabc05-23f2-4108-944b-0f8e03ba1b34/sendingreal.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845340/Product_42949680193/Asset_81fabc05-23f2-4108-944b-0f8e03ba1b34/sendingreal.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845340/Product_42949680193/Asset_4c13aaec-eb6a-41f1-b9d9-9f2e9b6f2c25/sending.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845340/Product_42949680193/Asset_0ab22a0b-5031-4488-9560-3fed2b4b702a/profile.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845340/Product_42949680193/Asset_cd04ed83-00ae-45ae-98c7-cea2c0b29858/ScreenShot20161109at52832PM.jpg