ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Trello

Trello

4.1 (365)

Quickly create, edit, and comment on cards on your Trello boards without leaving your inbox.

Turn email into actionable items and keep your team on track with Trello for Outlook and make sure important emails never fall through the cracks. With Trello, it empowers all to move more tasks to ‘Done’.

This add-in allows you to:

 • Quickly create Trello cards with content from your email messages.
 • Add or change the due date of a Trello card directly from Outlook.
 • Add attachments from your email messages to existing or new Trello cards.
 • Edit or move existing Trello cards based on new incoming information from your email.
 • Comment on existing Trello cards with email to give full context.

Here are just a few ways this add-in can make work easier for your team:

 • Incoming demo and quote requests for sales can be added to a CRM board, so you won’t lose that lead.
 • Manage applications for open positions and track candidates on HR’s hiring board.
 • Get client, customer, and stakeholder feedback and easily organize it on a product roadmap board.
 • Turn bug reports into tickets and track them through the bug fix process.

Start organizing your email better today with Trello for Outlook. To use this add-in, you must first create a Trello account. If you already have a Trello account and want to learn more and install Trello for Outlook, visit https://help.trello.com/article/1075-outlook-add-in.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846722/Product_42949680308/Asset_eaecf91d-fab9-4787-bbbb-c10b37c7f1fa/trello7screenshot.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846722/Product_42949680308/Asset_eaecf91d-fab9-4787-bbbb-c10b37c7f1fa/trello7screenshot.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846722/Product_42949680308/Asset_0b7704fd-9496-43ed-81f6-c47f1556a4d3/trelloiOS.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846722/Product_42949680308/Asset_8503454b-f113-45c4-bccb-2b12b3838025/trelloiOS2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846722/Product_42949680308/Asset_25852bac-18c8-4ffd-89e6-3b84191396a0/Trello2screenshot.png