ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Pictographr for Outlook

Pictographr

Design visual content for presentations and marketing campaigns. Search images, drag/drop to layout

The perfect graphic design companion for Outlook. Insert your Pictographr designs directly into Outlook or launch the graphics editor with the precise canvas size for creating images that will fit into Outlook.

Create beautiful graphic designs with Pictographr. Our quick and simple drag and drop tools allow you to easily unleash your inner creativity. Design highly engaging images for digital marketing, business presentations or academic projects. Even non-designers can produce stunning visuals in minutes. No more waiting around for in-house designers or having to contract out the work… save yourself time and money. This add-in requires a Google account.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949679749/Asset_d12c6d5a-8fca-45c4-b1ee-03f9dd327cd7/brain.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949679749/Asset_d12c6d5a-8fca-45c4-b1ee-03f9dd327cd7/brain.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949679749/Asset_f067ecae-6abd-416c-897e-fa7c3e868f9d/512x384AddonOutlookMain1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949679749/Asset_2e6a6271-66d7-478f-82dc-7e33c2789506/screen.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846281/Product_42949679749/Asset_cc2c5fa7-2255-4650-95a8-de0555d228ff/captured.png