ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

OfficeMaps - Insert maps quick and easy!

OfficeConsult AS

3.6 (24)

Search for locations and insert maps directly into your document/presentation.

Insert a map into your Office document in just two simple steps:

  • Search for a location
  • Insert Map into your document/presentation

You can also customize the look and size of your map.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845903/Product_42949680333/Asset_f656a434-70d1-48c5-9b6b-66252c15d944/screenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845903/Product_42949680333/Asset_f656a434-70d1-48c5-9b6b-66252c15d944/screenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845903/Product_42949680333/Asset_335f5cbb-de95-4619-9739-061f218eb5f8/screenshot2.png