ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

TextMiner - Email Signature Extractor

GrinMark

3.3 (3)

Automatically extract signatures from email text and create or update existing contact in two clicks

TextMiner is a smart tool based on machine-learning technology designed for extraction of personal contact details from plain text. It finds signatures inside email body and lets you create a pre-filled contact or update existing one with a few mouse clicks.

Base features include:

 • Create new contact using extracted signature
 • Update existing contact using extracted signature
 • Move existing contact to another folder
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846407/Product_42949680419/Asset_b70ea84c-0d81-4546-9e8d-5f1f674fb97b/Screen1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846407/Product_42949680419/Asset_b70ea84c-0d81-4546-9e8d-5f1f674fb97b/Screen1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846407/Product_42949680419/Asset_31654658-bbcf-423b-b8bf-65073946f723/Screen2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846407/Product_42949680419/Asset_7bd0e732-0e91-4ba7-a920-40925d4bda69/Screen3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846407/Product_42949680419/Asset_81364b78-98f9-466d-998f-0ec10d921700/Screen4.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846407/Product_42949680419/Asset_22786263-3cd3-4750-91c7-7c5fb1ce7590/Screen5.png