ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Transform Data by Example

Microsoft Corporation

4.0 (26)

Example-driven search engine to find functions for your data wrangling tasks

Do you spend hours trying to clean, standardize, and transform data such as date-time, addresses, phone numbers, and URLs? Transform-Data-by-Example is an Excel add-in that helps you find the desired transformation function easily. All you need to do is to provide a few examples of the desired output, and Transform-Data-by-Example will automatically find relevant data transformation functions from a large collection that it has already indexed. Moreover, you can add your own data transformation code into the collection, and Transform-Data-by-Example will make them instantly searchable for you, all seamlessly within Excel.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680466/Asset_c9686edb-0a18-4096-9f7c-d8c5ef63bced/FrontPage512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680466/Asset_c9686edb-0a18-4096-9f7c-d8c5ef63bced/FrontPage512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680466/Asset_269514d4-4075-43b7-bfa9-354993801a0c/TransformationResultCompareURL.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680466/Asset_b5b3bf21-d890-42b6-b79f-1041ddc1756c/TransformationResultURL512x384.png