ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Zoho Campaigns tool for marketing automation

Zoho Corporation Private Limited

2.0 (1)

Lets you view contact summary of the sender in your inbox.

Zoho Campaigns is an email marketing automation product that helps you deliver the right message to your audience at the right time. With Zoho Campaigns, you can easily create, send, share, and track your email and social campaigns. You can also set workflows, and plan automated series of emails to engage your subscribers.

Get the Zoho Campaigns add-in for Outlook to leverage the power of email marketing in a click of the button.

Highlights:

1. Include your contacts to any mailing list in Zoho Campaigns as and when you receive an email, group them using tags, create custom fields, add notes with information about them, and start sending email campaigns.

2. Send follow-up emails to contacts based on their responses, i.e., open and click rates for your previous campaign. Refer the device reports to know which device and platform they read your emails on, and design your next campaign.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843574/Product_42949680028/Asset_8122981a-d8f9-4501-86e6-411616c281b0/screen1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843574/Product_42949680028/Asset_8122981a-d8f9-4501-86e6-411616c281b0/screen1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843574/Product_42949680028/Asset_e8c707f3-f4a5-4a6d-805d-5834a646513b/screen2.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843574/Product_42949680028/Asset_783a627f-51ed-40f9-bc1b-3aa94ea6e644/screen3.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843574/Product_42949680028/Asset_1349c7b3-49ed-4b49-8224-cabf30c877dc/screen4.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843574/Product_42949680028/Asset_f000d802-2226-4f89-9c16-cbadf946db93/screen5.jpg