ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Robin - Room Scheduling

Robin Powered, Inc

3.8 (23)

Adds rooms search and context via Robin

Get all the search power and space info from your office in Robin, without leaving Outlook.

Once you've added Robin for Outlook, you'll find a new search tool in the sidebar when scheduling meetings on your calendar. Robin will recommend which conference rooms would be the best fit for your meeting, as you fill out your meeting's information.

Need something specific? You can filter room recommendations by amenities (e.g. phones, whiteboard) so you're guaranteed a perfectly equipped space to get work done.

Bookings made through Robin are instantly reflected on your existing calendars (and vice versa), so you know everyone in the office is on the same page. It's scheduling made easy.

This is a companion add-in to Robin, and requires an organization account to set up at https://robinpowered.com. Robin is a scheduling tool for offices, that makes it easy to find the right space, people, and things for meetings.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846935/Product_42949680607/Asset_2e86129b-2a1b-4e47-b042-b61e2091b19d/outlooksearch.jpg
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846935/Product_42949680607/Asset_2e86129b-2a1b-4e47-b042-b61e2091b19d/outlooksearch.jpg
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846935/Product_42949680607/Asset_c41c3770-8188-4529-a624-ff6007871acc/outlookselectedspace.jpg