ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Adobe Stock

Adobe Inc.

4.2 (28)

Access millions of high-quality images — all from the world’s largest creative community.

Create powerful presentations with stunning images to enhance your work. Adobe Stock gives you access to millions of high-quality photos and illustrations — all from the world’s largest creative community.

The Adobe Stock add-in integrates seamlessly with Microsoft Office PowerPoint so you can easily search for images without leaving your presentation. Search images by keyword or categories and preview them inside your presentations. When you’re ready to license, simply connect to your existing Adobe Stock account or sign up for one.

With over 50,000 fresh images added daily, and collections curated by Adobe for quality and diversity, you’re sure to find exactly what you need.

Features:

 • Get 10 images with a free 30-day trial of Adobe Stock
 • Easily search the Adobe Stock image library by keyword
 • Explore collections hand-curated by Adobe
 • Try the images before you buying a license
 • Access your existing Adobe Stock account without leaving PowerPoint - or sign up for one
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถทำหรือแนะนำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842753/Product_42949680681/Asset_c353e9b8-0d18-4f0c-a149-dc4762f31f1b/stppt1home.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842753/Product_42949680681/Asset_c353e9b8-0d18-4f0c-a149-dc4762f31f1b/stppt1home.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842753/Product_42949680681/Asset_ddb35baa-a9c7-4c77-8363-93e8bde21e21/stppt2curatedcollections.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842753/Product_42949680681/Asset_c832ac25-0c8a-41b8-96d6-abd5d5c0e2f9/stppt3previewimages.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842753/Product_42949680681/Asset_1782989d-d833-4bd2-b47c-6cb7d5f1c6af/stppt4licensed.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842753/Product_42949680681/Asset_090675a1-76af-48d4-a501-29ec471046fb/stppt5visualsearch.png