ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Click2Mail - Send postal mail quick and easy!

C2M LLC

3.7 (6)

Documents printed & mailed for you the next business day via First-Class, Certified or Priority Mail

Mail on-demand. Click2Mail is the fastest and easiest way to turn digital documents into high quality postal mail for delivery to any address in the world. Mail letters, invoices, statements or any other documents right from Word. One or ten thousand, Click2Mail prints and mails your documents the next business day for not much more than the cost of the stamps.

To begin, you select a US Letter/A4 or legal-sized document. The style and creative design are entirely up to you: full-color or black and white, text or graphics - or both. Use any Word template.

Addressing your mail is easy: 1) highlight a physical mailing address already in your document, 2) key an address in manually, or 3) select a previously saved address or list from your Click2Mail account.

Once your order is placed, Click2Mail geo-routes each document to be printed and mailed the next business day.

With Click2Mail, you can:

- Send dynamic, compelling mailpieces created in Word.

- Collaborate on mailing projects with partners or clients in real time by sharing your document via online collaborative tools.

- Synchronize your mailing list data between Office and Click2Mail. Use lists in both places.

Standard features include:

- Postal address standardization for all U.S. addresses added or uploaded.

- Individual mailpiece tracing in the U.S. via USPS Intelligent Mail barcode data - at no additional cost.

- No subscription or maintenance fees. Pay only for what you mail.

- No minimum volume requirements.

- Postage discounts on all mailpieces with standardized addresses.

- Awesome, live-person, U.S. based customer support and free educational webinars and videos on direct mail marketing.

- Payment by MasterCard, Visa, American Express, Discover, PayPal and eCheck.

Click2Mail is a leading, cloud-based print-and-mail service that enables you to securely manage many of your postal mailing needs through the office productivity tools you’re already using.

Need help? Contact us at 866-665-2787 or support@click2mail.com.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847117/Product_42949680966/Asset_b5d4f2c5-7da4-4885-858a-f01a6835079b/screenshot.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847117/Product_42949680966/Asset_b5d4f2c5-7da4-4885-858a-f01a6835079b/screenshot.png