ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Compatibility Checker for Centralized Deployment

Microsoft Corporation

3.7 (15)

Quickly test if you can deploy Office add-ins to users and groups within your organization.

Compatibility Checker for Centralized Deployment is a quick and simple way to test if your version of Office 365 meets the requirements to use the recommended way to deploy Office add-ins to users and groups within your organization.

This Checker will compare your Office 365 version on the fly and deliver results within seconds to see if the version of Office 365 you are personally using is compatible with Centralized Deployment.

Centralized Deployment is the recommended and most feature-rich way for most customers to deploy Office add-ins to users and groups within your Office 365 organization.

Following are the requirements necessary to use the Centralized Deployment feature:

- Your users must be using Office Professional Plus 2016 on the following operating systems:

- Windows: build 16.0.8027 or later

- Mac: build 15.33.170327 or above

- Your users must sign into Office 2016 using their Organizational ID.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681039/Asset_d0d0352c-afee-47c3-a0ab-55f7061e62ca/storescreenshotsbeta.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949681039/Asset_d0d0352c-afee-47c3-a0ab-55f7061e62ca/storescreenshotsbeta.png