ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

HandyMap Places & Routes

AdaptPoint

4.5 (4)

Create points of interest, driving, transit and region maps within your Excel documents.

Enrich your Excel documents with interactive road, satellite and street-side maps. Designed specifically for use inside Excel, the HandyMap Places & Routes add-in enable you to create the places, driving, transit and region maps needed to illustrate your address and route data. Extensive customization capability, a rich feature set and multiple data input modes make map generation an effortless and integral part of your Excel task set.

The add-in features the new Share Maps service to enable sharing your maps with clients and co-workers using secure web links viewable from any browser or mobile device.

 • Create place maps using auto-suggest aided place and address input.
 • Plot driving and transit routes using proven Microsoft Bing Maps.
 • Create region maps showing city, county, state and country boundaries.
 • Road, Aerial, Bird's Eye and Streetside maps, with pan and zoom capability.
 • Wide selection of marker types, colors, images and labels.
 • Custom marker feature for creating place markers using your own icons and logs.
 • Marker library functionality for storing your frequently used images.
 • Tri-state markers for setting different styles for the standard, hover and selected marker states.
 • Clustering support to render overlapping markers as groups.
 • Route optimization to help you plan the most efficient order for route way-stops.
 • Round trip routing and round trip way-stop optimization.
 • Review alternate routes for distance and time.
 • View step-by-step driving and/or transit directions with distance and time.
 • Utilize region grouping to highlight data distribution across geographic areas.
 • Use custom shaped regions to show specific areas of impact.
 • Create markers based on latitude and longitude data.
 • Simplified map generation by directly importing data from your document tables.
 • Create data bound maps that are automatically updated as your document data changes.
 • New GeoJSON data import functionality for creating maps based on GeoJSON data files and GeoJSON web services.
 • Generate maps by importing the spatial data attributes from GeoJSON data files
 • Leverage the vast selection of publicly available GeoJSON data sources for creating your maps.
 • Auto save functionality for automatic persistence of your map data and settings.
 • Add callout labels to highlight the key details of your map data.
 • Utilize dynamic callouts to pin your map marker information.
 • Selectively hide or show map marker layers to aid your analysis or presentation.
 • Generate street and satellite map imagery for emailing or attaching to your documents.
 • Leverage bird's eye and street-side imagery within your Excel document.

LICENSE TERMS: The HandyMap Places and Routes add-in license is valid for a period of 1 year starting from the date of activation following the purchase of a product license. Upon expiry of the 1 year period, you may renew the add-in license by directly contacting AdaptPoint. Please visit the product page to learn more about the license terms.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844926/Product_42949681080/Asset_b2f1687c-2875-45ac-bb2b-996fc7deba90/Image1dashboard.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844926/Product_42949681080/Asset_b2f1687c-2875-45ac-bb2b-996fc7deba90/Image1dashboard.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844926/Product_42949681080/Asset_4aa0b225-314b-4620-b7bc-e0d042520d33/Image6dashboard.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844926/Product_42949681080/Asset_48a2a1b9-a313-4ce7-bc9e-19a9253d6da8/Image2Routesdashboard.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844926/Product_42949681080/Asset_a4315ecc-7667-4924-a870-bd5af5078f2e/Image4dashboard.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844926/Product_42949681080/Asset_da35a876-35e6-4acb-b82c-b73df1e8be5a/Image5routesdashboard.jpg