ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Flipgrid

Flipgrid, Inc.

4.0 (1)

Record, view, and receive notifications when videos and Topics are created in your integrated Grid.

Flipgrid is where social learning happens. Used by millions of PreK to PhD students, educators and families around the world, Flipgrid helps learners of all ages find their voices, share their voices and respect the diverse voices of others.

The Flipgrid app makes it easy to start a video-based discussion from a tab in your channel. Simply add the Flipgrid tab to your channel and participants will be able to view and record videos with ease. Channel participants also have an easy way to stay up to date on all the discussions with the Flipgrid connector. Notifications will be posted to the channel when new discussion Topics are created and videos posted in your integrated Grids. You must sign up for an account to use this app. Visit https://admin.flipgrid.com/signup to create your free account.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31660.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.3283bbb2-0603-4246-8aa6-3e30714a64f1.1b145b80-68e8-42ad-8451-19369830a959.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31660.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.3283bbb2-0603-4246-8aa6-3e30714a64f1.1b145b80-68e8-42ad-8451-19369830a959.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40869.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.3283bbb2-0603-4246-8aa6-3e30714a64f1.15ae54c1-1ceb-4541-b0d6-faa9606ffdda.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64093.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.3283bbb2-0603-4246-8aa6-3e30714a64f1.6c06473c-d353-49e5-b90d-f1a8e6a6114a.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55630.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.3283bbb2-0603-4246-8aa6-3e30714a64f1.4168148d-87eb-4da2-9c5f-1163575746f5.jpeg