ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Nearpod for Teams

Nearpod

Formative assessment ed-tech tool that helps teachers teach interactive digital lessons

Nearpod is a platform that easily allows teachers to create, download, and teach interactive lessons across all student devices including Chromebooks, iPads, iPhones and Android devices and works on any operating system or browser.

Using your own Nearpod account, you can access your personal Nearpod library of lessons. These lessons can be quickly shared with students, who do not need their own accounts

Teachers can easily upload their existing PPTs, PDFs, Google Slides, and SWAYS and convert them into interactive Nearpod lessons by including engaging activities like:

Quizzes

Polls

Draw its

Open Ended Questions

Fill in the blanks

3D Objects

And with Nearpod VR, teachers can take their students on a virtual field trip anywhere in the world. Nearpod VR works on any device, with or without headsets. Imagine taking students to the Taj Mahal, The Pyramids of Giza, the Washington Monument or the Great Wall of China.

Nearpod also has a library of thousands of ready-to-teach standards aligned K-12 lessons across all subjects from a curated list of distinguished publishers and authors including:

Common Sense Education (Full lesson plans on Digital Citizenship)

Time for Kids

Learnzillion

Readworks

Education.com

And expert K-12 teachers through our Nearpod Authors program

All lessons are editable and customizable to meet the needs of individual teachers.

Nearpod is the complete classroom solution that will transform teaching and engage students.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844145/Product_42949681156/Asset_e7fddb4d-441b-4e7b-8822-314ceb82dc1a/01.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844145/Product_42949681156/Asset_e7fddb4d-441b-4e7b-8822-314ceb82dc1a/01.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844145/Product_42949681156/Asset_a1f5fe33-e188-40b1-9b71-b0a7ff416ba0/02.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844145/Product_42949681156/Asset_46cc457d-2d0b-4e68-b98f-b043edcc70ee/03.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844145/Product_42949681156/Asset_b1b2defd-a06e-444b-83e3-b1d0a0f120b0/04.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844145/Product_42949681156/Asset_d12d38a2-ae99-4339-985f-abae534ff271/05.png