ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Fuze - Unified Communication

Fuze

2.3 (97)

Fuze for Outlook add-in enables you to schedule Fuze meetings and dial directly from your Outlook

Fuze and Outlook are better together.

The Fuze add-in for Office 365 makes it extremely easy to add Fuze meeting details to any calendar event, and dial any number found in email or directly from the dialpad.

Meeting leaders and attendees can join meetings online via HD VoIP or alternatively by using global dial-in access.

Focus on making those meetings more productive with real-time screen and content sharing. With HD screen and application sharing, Fuze supports 4K images and HD playback with markup tools, so you’ll never miss even the smallest detail.

You need to have a Fuze account to use the add-in for scheduling a Fuze meeting or to dial a number.

Don't have a Fuze account? Visit our website and request a demo!

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847168/Product_42949681054/Asset_259ab8ce-9edf-435b-a7a7-9c909b109c9c/Outlook2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847168/Product_42949681054/Asset_259ab8ce-9edf-435b-a7a7-9c909b109c9c/Outlook2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847168/Product_42949681054/Asset_2b0913ed-06c7-430d-94f3-822bdb2cc49d/Outlook1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847168/Product_42949681054/Asset_163551ac-83c4-4c05-b180-88d70641fb58/Outlook5.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847168/Product_42949681054/Asset_c8f00b90-ecff-4132-8633-6a605b8fcf64/Outlook6.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847168/Product_42949681054/Asset_96b3805d-04be-4f23-901b-7893d3ff550c/fuzemeetings2.png