ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Xero HQ

Xero Ltd

3.8 (54)

Turn emails into client notes in Xero HQ, directly from your inbox.

Turn important email correspondences into client notes in Xero HQ, complete with attached documents and tags. Make sure that important information sent to you by your clients via email is permanently stored against your client records, and visible to your Practice.

Note that you need to be a Xero Partner to use this add-in.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844911/Product_42949681055/Asset_94c9f131-170d-49d4-9ffc-6f9d8caff8f7/notedetails.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844911/Product_42949681055/Asset_94c9f131-170d-49d4-9ffc-6f9d8caff8f7/notedetails.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844911/Product_42949681055/Asset_4b559cd1-59bb-4dfe-b8df-0e68a0d3c9fd/Notewithattachment.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844911/Product_42949681055/Asset_478de4a3-5a2d-498a-8a64-5d085a3d47e7/signinpage.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844911/Product_42949681055/Asset_d52e8926-f1ac-482d-b958-fdac6b3af641/signinpage.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844911/Product_42949681055/Asset_75037c8e-9e51-44e3-8c88-a942035367e2/savenoteannotated.png