ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Nudge.ai

Nudge Software Inc

4.3 (6)

Get AI sales insights on the contacts and companies you care about as you write emails - for free.

Nudge.ai uses artificial intelligence to find the latest insights on the contacts and companies you care about and display it right inside of your inbox.

Insights on Contacts:

 • Personal news mentions found from articles across the web
 • See who has real relationships with your contacts from your network and company
 • Latest Twitter updates that you can read and engage with in real-time
 • Professional information including company, title, and social profile links

Insights on Companies:

 • Company news mentions found from across the web
 • See who in your network and company already has real relationships at an account
 • Corporate Twitter updates that you can read and engage with in real-time
 • Company description, location, size and links to social profiles

Don’t waste time searching the web and social media for details on your prospects and customers. Nudge.ai automates tedious research work and gives you opportunities to reach out.

A free Nudge.ai account is required in order to access this add-in.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847269/Product_42949681181/Asset_c25f1530-8e61-41d2-98c2-c60eb0179b12/NudgeaiforOutlookDesktopWindow.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847269/Product_42949681181/Asset_c25f1530-8e61-41d2-98c2-c60eb0179b12/NudgeaiforOutlookDesktopWindow.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847269/Product_42949681181/Asset_9d72f967-9dcb-446d-9ea1-ab86dcaf9601/NudgeaiforOutlookWebCompany.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847269/Product_42949681181/Asset_fea0ac16-5379-4751-956d-d52b26cdcbca/NudgeaiforOutlookDesktopContac.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847269/Product_42949681181/Asset_92c847f8-05f3-4ed7-b4ee-fa62cf268011/NudgeaiforOutlookWebContact.png