ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Ant Text Email Templates

Insight Office

4.9 (33)

Write personalized compelling emails with your own design, layout, graphics and attached files.

Ant Text reuses your email drafts and save your company valuable time.

With only a few clicks, you can write comprehensive emails with your own company design.

Ant Text email templates can be used anywhere at any time and on all devices.

With Ant Text you will obtain following goals:

 • Ensure quality and consistency in your emails.
 • Brand your company messages at the top of your emails.
 • Personalize your emails with merge fields.
 • Share your templates in your organization.
 • Send event and newsletters.

Ant Text in your email:

Build your own email templates and share them with the rest of your organization.

Use text, subject title, top banners, pictures, tables, hyperlinks and attachments in each template you create.

Ant Text in your Outlook calendar:

Create appointments, organize meetings, schedule groups and send invitations to your relations.

Ant Text is integrated into Outlook Calendar so you can add your own company visual identity to your appointments

and schedules with professional and consistent templates.

Ant Text for your Out Of Office messages:

Create visual emails as Out Of Office messages. Add pictures and hyperlinks to your standard text.

Ant XL for sending email events and newsletters:

Create you own campaigns with Ant XL and aim to different target groups.

Use our Dashboard to see result of you campaign. Everything happens in your Outlook.

Video: https://youtu.be/hAfWTOJk6vA

Ant Text gives you a multitude of features at your disposal to streamline your communication.

Start your Ant Text journey TODAY and write valuable emails your customers can't ignore.

Read more about Ant Text and our features here - https://www.anttext.com/support/

Get more visual inspiration:

Take your emails to the next level: https://sway.office.com/rBCaswzhZolFFgBs?ref=Link

Why is communication critical? https://sway.office.com/IsCB1yM3zEY1n2RW?ref=Link

Product video: https://youtu.be/Af-wgP1O5a8

Note:

Mobile phones and tablets do not support templates with images. If you select templates including images,

only plain text will be inserted due to this limitation.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846689/Product_42949680749/Asset_bae49739-1da2-4f5a-97cb-df271ef093e2/English1.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846689/Product_42949680749/Asset_bae49739-1da2-4f5a-97cb-df271ef093e2/English1.jpg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846689/Product_42949680749/Asset_bae49739-1da2-4f5a-97cb-df271ef093e2/English1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846689/Product_42949680749/Asset_8c482223-e508-4ae1-80af-3cfeaeab389b/English2.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846689/Product_42949680749/Asset_1b94b5f0-9e7d-4723-aa25-f9549316551e/English3.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846689/Product_42949680749/Asset_369858d3-6e96-4459-afc8-9c3ad1e38a47/English4.jpg