ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Teamleader email tracker

Teamleader

3.9 (49)

Track incoming and outgoing email directly to the right contact in your Teamleader CRM.

The Teamleader email tracker for Outlook allows you to track incoming and outgoing email straight from your email account to the right contact in your Teamleader CRM. Easily keep track of points of contact with your leads or customers by putting all relevant information in one spot. Contact not known in your CRM database? Add him or her in one click!

You need to have a Teamleader account to be able to use this add-in. Create a free trial via https://go.teamleader.eu/trial/try-now

Teamleader is a online SaaS-tool that combines CRM, project management and invoicing into one. Specifically designed for SMEs, it helps small and medium sized businesses to optimize their workflow, allowing them to focus on what matters most: their business.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847080/Product_42949680898/Asset_a81b12bb-e1e3-46b4-9b7a-94babf63cc10/outlookplugin24.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847080/Product_42949680898/Asset_a81b12bb-e1e3-46b4-9b7a-94babf63cc10/outlookplugin24.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847080/Product_42949680898/Asset_590cd57f-016a-410b-8bc8-a8deca3e63f2/outlookplugin14.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847080/Product_42949680898/Asset_e5945afd-e7bc-41f1-b376-656beb0fd8fe/outlookplugin34.png