ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Clio

Clio

4.0 (53)

The world’s best-run law firms choose Clio’s legal practice management software.

Law firms can now streamline their day with their most-used tools in sync—by capturing billable time, documents, and communications directly from Microsoft Outlook, saving them to a matter in Clio’s legal practice management software.

Clio’s Outlook 365 add-in eliminates the need for duplicate data entry by syncing emails, attachments, and captured time from Microsoft Outlook directly to Clio.

The only Outlook 365 add-in of its kind for legal professionals, legal professionals can:

 • Sync emails from Outlook directly to a matter in Clio with one click
 • Search and select entire email threads and responses, and sync them to a client matter
 • Ensure no communication is missed with intuitive bulk filing
 • File and save email attachments as documents in Clio
 • Log more billable hours from a timer directly within Outlook

Simplify your busy workday with Clio’s Outlook 365 add-In. There’s no extra charge; this integration is part of your Boutique or Elite Clio subscription.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847411/Product_42949681397/Asset_8f891f1f-47f6-4119-a65d-2c524eb3e380/OutlookTimer.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847411/Product_42949681397/Asset_8f891f1f-47f6-4119-a65d-2c524eb3e380/OutlookTimer.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847411/Product_42949681397/Asset_90166143-4dd3-463c-8084-24869294eb0f/OutlookFile.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847411/Product_42949681397/Asset_a48c2957-8c43-42a9-9580-6abf01fd188f/WebFile.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847411/Product_42949681397/Asset_547a7a75-ba58-46e4-8f8c-32d3a961e434/WebTimer.png