ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Mr. Post - Email Inspector

Mr2020

4.4 (108)

One click to visualize email. Unveil scam, phishing, ransom and BEC (Business Email Compromise) .

Email bears more information than you thought. People often fall into the tricks because of these hidden information.

Ever received emails informing you of the chance of becoming a millionaire? It’s a scam. An email instructing you to reset your Apple Id by clicking URL? It’s a phishing act to your password.

With Mr. Post, you do what experts can do. Mr. Post tells whether or not the email being read is safe. All dangerous parts are marked with only one click. Mr. Post has been protecting tens of thousands of users worldwide. Backed by the top-rated threat intelligence and emerging AI(artificial intelligence) technologies , Mr. Post makes you a cyber security expert.

Visit us for more details: https://mr2020.tech

For IT Admin, you can use "Centralized Deployment" to install Mr. Post for your whole organization. Here is the tutorial video: https://youtu.be/oweoVm0YUBs

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847628/Product_42949681638/Asset_ac3b2b28-814a-4e01-9b5a-2cfd76a62542/Slide2.JPG
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847628/Product_42949681638/Asset_ac3b2b28-814a-4e01-9b5a-2cfd76a62542/Slide2.JPG
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847628/Product_42949681638/Asset_ac3b2b28-814a-4e01-9b5a-2cfd76a62542/Slide2.JPG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847628/Product_42949681638/Asset_bde1961e-a238-483d-bced-a8676d317e51/introduction.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847628/Product_42949681638/Asset_a327c241-08b4-40ea-8013-b45684e78eb0/Slide3.JPG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847628/Product_42949681638/Asset_e893536e-f91a-49ef-a695-478ecb296674/Slide4.JPG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847628/Product_42949681638/Asset_ff1a1fe3-5d89-4945-85f6-39c35a9f7023/snapshot005.png