ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Robly360 for Outlook

Robly Email Marketing

Robly360 for Outlook integrates Outlook with your Robly Email Marketing account.

Track Opens and Sell Smarter With Robly360 for Outlook. You must have a valid Robly Email Marketing account for this plugin to function.

Robly360 for Outlook helps you organize all your interaction and follow up with customers and prospects. Track opens, schedule tasks, add notes and tags, and sell faster with one centralized database for all customer interaction.

Robly360 is Email Marketing Built for Selling. Together with the Robly360 for Outlook plugin, you can tie your Robly360 Email Marketing, Marketing Automation, and CRM together at the place you spend most of your time selling - your Outlook inbox.

The Robly360 plugin for Outlook is 100% free.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847630/Product_42949681642/Asset_41331ae5-884b-4475-bc3a-2816e7f834f8/img1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847630/Product_42949681642/Asset_41331ae5-884b-4475-bc3a-2816e7f834f8/img1.png