ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

TROVATA spreadsheet data transport

Trovata

Modern cash management for the enterprise

Trovata is a native cloud, next-gen cash management solution designed for company's with revenues from $10M to $1B. It simplifies cash forecasting by automating much of the process. Connect bank accounts and ERP systems in minutes.

This add-in for Excel allows you to seamlessly integrate data from your Excel-based financial operating plans / models directly into your Trovata web-based application for existing customers. For those new to Trovata, go to https://www.trovata.io/ for more info today.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847929/Product_42949682095/Asset_47a9cb73-9782-491e-a604-dfb53a3082e9/ExcelPreview.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847929/Product_42949682095/Asset_47a9cb73-9782-491e-a604-dfb53a3082e9/ExcelPreview.png