ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

SAFARI Montage

SAFARI Montage

Share digital learning objects, including videos and playlists, from SAFARI Montage to Teams

The SAFARI Montage Share to Teams add-in enables users to share digital content from the SAFARI Montage Learning Object Repository (LOR), including videos and playlists, directly to Teams.

Features include:

 • Posting of SAFARI Montage learning objects, such as videos and playlists, to Teams conversations
 • Teacher posting of learning objects or playlists as Teams assignments
 • Single-Sign On from Teams to SAFARI Montage to view posted items with a single click

Note that use of the SAFARI Montage Share to Teams add-in requires a properly configured SAFARI Montage account, server and configuration of the integration with SAFARI Montage by a District Administrator.

Add-in requirements:

 • Microsoft Office 365 Education Tenant
 • SAFARI Montage v7.3+ Server
 • SAFARI Montage Learning Object Repository or Interoperability Support Services
 • Configuration of integration with SAFARI Montage by District Administrator under Admin > Interoperability Support > Services

SAFARI Montage offers K-12 school districts an integrated Learning Object Repository (LOR) solution for digital content purchased by the district and/or uploaded by teachers and students. Educationally relevant video is managed and delivered with maximum efficiency and interoperability. SAFARI Montage servers come preloaded with videos and digital content from industry leading publishers such as Schlessinger Media, PBS, The History Channel, National Geographic, Scholastic, Disney Education, BBC and more. Learn more: http://safarimontage.com/.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848293/Product_42949682398/Asset_80acb0cf-8842-4079-843c-0f6a10fdb784/msteams1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848293/Product_42949682398/Asset_80acb0cf-8842-4079-843c-0f6a10fdb784/msteams1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848293/Product_42949682398/Asset_cf249a72-defd-4ffe-a01b-3de100fe6dee/msteams2.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848293/Product_42949682398/Asset_e26bbb72-a5ae-4833-94e3-f0d0a0a55dd6/msteams.jpg