ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

InfoMentor Teacher Collaborator

InfoMentor

Collaborate with other teachers about InfoMentor teaching material.

Search for Units of Learning from within your InfoMentor school and share with other teachers in a channel or chat for collaboration. Key information about Units are shared with direct links to the Unit and it's related lessons, assignments and assessments within InfoMentor.

Note that this is a collaboration messaging app for Teacher, not students, in schools that are already using the InfoMentor solution. The app is dependent on and connects to InfoMentor to fetch data and the user needs to have an account in InfoMentor that is linked to their O365 account user within InfoMentor.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848254/Product_42949682369/Asset_5ce7aa52-d0a6-48db-9d33-a9a53d019366/IMTeacherCollaboratorE.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848254/Product_42949682369/Asset_5ce7aa52-d0a6-48db-9d33-a9a53d019366/IMTeacherCollaboratorE.png