ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

CEIPAL for Email

CEIPAL Corp.

Easily add Applicants and candidates from Emails directly into the CEIPAL ATS.

CEIPAL TalentHire's office 365 plugin is a one of a kind tool that will transform the way you use your email! CEIPAL's mail integration with Office 365 lets you manage your business while simultaneously viewing and tracking your email interactions. When you receive an email in your inbox, you can add them as client contacts and they will automatically be sync into your CEIPAL account. Once you add a client contact to your CEIPAL system there's a lot more you can do! Additionally, you can parse multiple applicant profiles all at the click of a button!

Download the extension now! For more iformation about CEIPAL, please visit: https://www.ceipal.com/

For any queries, reach out to us at: contact@ceipal.com

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848091/Product_42949682276/Asset_31ef5779-1840-43d8-b79a-5d237b4918e0/Dashboard.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848091/Product_42949682276/Asset_31ef5779-1840-43d8-b79a-5d237b4918e0/Dashboard.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848091/Product_42949682276/Asset_ead76d8e-7bdb-468b-9c9d-a67b553a1482/Login.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848091/Product_42949682276/Asset_a61681d5-b301-4471-a191-17384636a286/Buttons.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848091/Product_42949682276/Asset_6565a5c0-b20d-433a-8bdf-a2a8412679e7/applicant.jpg