ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Zokrates LMS

Enable AS

Zokrates LMS App

Zokrates for Teams brings the Zokrates LMS experience into Teams.

Teachers can work with

 • Assign homework to students

 • Track tasks assigned to students

 • View and edit weekschedule for your classes

In the personal scope you will be able to view and work across all your classes and courses. As a configurable tab, the app is scoped to a single class or course, to help you focus on and present the relevant information.

Applicable subjects (included but not limited to)

Math Science Computer Science

Applicable age range:

Elementary School (1st-5th Grade) Middle School (6-8th Grade) High School (9-12th Grade) Higher Education

This app is in Norwegian

Zokrates LMS needs to be installed in your EDU tenant to utilize the Zokrates Teams app.To register please reach out to us at post@enable.no

Read more about the app at “http://www.zokrates.no”.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33063.ec614a57-ad16-4757-9698-531bce71ee61.1447a15e-0d25-4022-86b5-f88ffe03578b.163deac5-1312-4e16-bf12-371ee2583fab.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33063.ec614a57-ad16-4757-9698-531bce71ee61.1447a15e-0d25-4022-86b5-f88ffe03578b.163deac5-1312-4e16-bf12-371ee2583fab.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8557.ec614a57-ad16-4757-9698-531bce71ee61.1447a15e-0d25-4022-86b5-f88ffe03578b.9311c214-2fb2-4e06-a06f-c5c66be698e4.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8607.ec614a57-ad16-4757-9698-531bce71ee61.1447a15e-0d25-4022-86b5-f88ffe03578b.ba7e736b-1303-4085-83ed-a921b57d8924.png