ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

IDL.PRESENTATION

IDL Beratung f. integrierte DV Lösungen GmbH Mitte

5.0 (2)

Embed active reports of IDL reporting platform in your presentations.

User your Reports of IDL Reporting Platform as interactive content inside of PowerPoint.

 • Secure connect with login to IDL reporting platform
 • Simply copy report link and paste into add in - finished
 • Change filter values and get additional information while hovering
 • Jump directly to report in IDL reporting platform
 • Refresh for getting latest updates
 • Change user to see report in another context
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844176/Product_42949682102/Asset_223cfeec-a69a-4752-89cc-785a274bcbab/1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844176/Product_42949682102/Asset_223cfeec-a69a-4752-89cc-785a274bcbab/1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844176/Product_42949682102/Asset_b1ff72dc-e92e-4f12-9e5d-762c0356fa14/2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844176/Product_42949682102/Asset_6618ceee-8663-49aa-94a9-4bf811aee26d/3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844176/Product_42949682102/Asset_d7b112f1-fdd4-443d-8eaa-b5029d90e457/4.png