ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Guidiance

Guidiance

Easily create and share learnings - or use our learning library!

Add learnings for your team: make sure everyone works according to the latest best practices.

Easily create and share learnings with Guidiance - or add learnings from our learning partners right into Teams.

We have different kinds of learning subscriptions on topics such as:

 • Office 365 (increase adoption and usage)
 • Microsoft Teams
 • Soft Skills
 • Business and productivity skills
 • Retail
 • Hospitality

And many more...

Create real impact in your workplace.

High performing companies use our software to share knowledge within their teams (or organization) in an uniform and scalable way. Enable anyone in the company to create rich-media learnings with (interactive) videos, images, quizzes, etc.

Examples of learnings which you can share are:

 • Onboarding information
 • Instructions
 • Courses
 • Best practices
 • Case studies

Create an actionable and continuous learning environment: increase productivity by empowering learners in your company, so everyone is able to build skills and knowledge in a fast and fun way.

Through the Guidiance software you can also view user and learning analytics. View learning progress: see who has yet to start on a certain course and who finished courses.

You can learn anywhere, anytime with the Guidiance mobile app (on iOS and Android).

By making use of the Guidiance API you can offer highly valuable and impactful learning experiences, use the Guidiance API for:

 • Add learning data for your own dashboards (combine Guidiance data with your own data)
 • Embedding learnings anywhere (put the right learning at the right place)
 • Send personalized learnings per user (group)
 • Integration with SharePoint
 • Create your own gamification elements, such as leaderboards and badges

Requirements:

 • You need an Office 365 admin account to setup Guidiance for Microsoft Teams
 • We need the full structure of the a tenant to properly configure our own system; there are ways to access our system without using MS Teams (admin/mobile app) and we need to be aware of the those users existing to be able to identify them
 • The initial complete sync will take some time for bigger tenants, but that shouldn't be a problem. Our syncing process knows two stages; firstly, it only syncs the group you're currently in to make sure that the admin functionality is operational. Secondly, it syncs the complete tenant, in the background. After the complete sync is done, we use the delta sync available in Microsoft Graph to keep up to date with changes in the tenant.
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848329/Product_42949682469/Asset_847d236c-8006-4923-9f31-dbbfffb39936/AppSource01b.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848329/Product_42949682469/Asset_847d236c-8006-4923-9f31-dbbfffb39936/AppSource01b.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848329/Product_42949682469/Asset_9088802f-d718-423a-ab78-95482a36b4d5/AppSource02b.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848329/Product_42949682469/Asset_f0609ba0-992d-4147-b5b3-368d6ae6a7c0/AppSource03b.png