ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Popdock

eOne Solutions

5.0 (2)

Popdock lets you access all of your data from your cloud and database applications with one login

All your data. One login. No IT or Data Scientist required.

Popdock is a self-service BI tool that allows you to access all your cloud-based application data. Log in once and all your data is there. Popdock reports are always based on live data. It's real-time reporting that helps everyone do their job better. Popdock provides data driven-action plans perfect for the Small Business reporting needs or the everyday employee.

A Popdock subscription is required for this Excel add-in.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848506/Product_42949682678/Asset_e520817a-ed80-4e8c-917b-b49e83cd3254/popdockexcel1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848506/Product_42949682678/Asset_e520817a-ed80-4e8c-917b-b49e83cd3254/popdockexcel1.png