ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Edookit – Print Templates

EDOOKIT s.r.o.

Create print templates to be used in the Edookit information system.

Allows you to create and edit documents containing special fields, which will be replaced by real data in the Edookit information system. Thanks to this add-in, schools are able to create custom student lists, certificates and other documents tailored to their specific needs. If you have never heard of Edookit, see https://edookit.com for more details.

Athough anyone can create templates with the add-in, you are required to have an Edookit account to upload them to the Edookit information system and use them to print real data.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848565/Product_42949682711/Asset_aad7e46e-841d-424d-9fda-b938aaa51268/test2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848565/Product_42949682711/Asset_aad7e46e-841d-424d-9fda-b938aaa51268/test2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848565/Product_42949682711/Asset_083f869f-1393-405c-bf50-9be933ab4a83/cze1.png