ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Formative feedback and assessment - at the click of a button!

FORMATIVE FEEDBACK AND ASSESSMENT

Formida provides an easier and faster way to mark and assess directly within Teams, by adding the ability to create attainment descriptors and rubrics based on the national curriculum.

CLARITY – Create consistent, clear and understandable rubrics and assessment criteria, based on the national curriculum. Clear and understandable for both teachers, students and parents.

OVERVIEW- With Formida’s assessment summary you automatically get an overview where all assessments are summarized, showing what parts of the course has been covered, and what remains.

EFFICIENT – Save assessment in the cloud and share directly with the student. No more time-consuming administration of handwritten notes, spreadsheets.

 • Assess multiple students at the same time
 • Overview of assessments for whole student groups
 • Easily share with student and parents
 • Connected to national curriculums

Visit https://formida.se to register with Formida and create a user account.

THIS APP IS IN SWEDISH.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848559/Product_42949682976/Asset_26be81fe-8e41-43e2-90f9-a5dd4a58b80d/formidateamsappsource1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848559/Product_42949682976/Asset_26be81fe-8e41-43e2-90f9-a5dd4a58b80d/formidateamsappsource1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848559/Product_42949682976/Asset_23b4feb9-8639-45fa-a20b-91aaa4695f0d/formidateamsappsource2.jpg