ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Iplicit

Iplicit ltd

5.0 (3)

Add Iplicit enquiries in Excel

This Excel add-in is intended for existing users of Iplicit.

Iplicit is the cloud-based Accounting software that is tailored for the frustrated on-premise legacy software user.

Providing greater flexibility and enhanced levels of reporting, Iplicit integrates into other cloud applications and now with Excel.

With the Iplicit Excel add-in you can establish a secure connection to an environment and extract data into your spreadsheets.

All the Enquiries specified in Iplicit are available within the add-in providing a fast and practical integration.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848845/Product_42949683014/Asset_81c31eb6-217a-4768-a903-415d7c3cdb2d/Web19202.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848845/Product_42949683014/Asset_81c31eb6-217a-4768-a903-415d7c3cdb2d/Web19202.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848845/Product_42949683014/Asset_c66f4d86-97d0-4a3e-8e84-5acf7aa7ce81/Web19203.png