ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Quiddity

Quiddity App

5.0 (2)

Simplify your day-to-day business operations.

Quiddity is an all-encompassing business platform designed to improve your work efficiency, create business visibility, improve process flows, manage projects and multiple timelines and gain from a customer centric approach to improve your business. This system collectively allows you to manage your business in one place. Sign Up on https://quiddityapp.com.au/signup with its 14-day free trial to get started.

SIMPLIFY YOUR MARKETING

Create campaign, track budget, associate contacts/leads and review conversions.

GROW YOUR BUSINESS WITH EASE

Build new contacts, convert leads and generate quotes.

TURBO BOOST SALES

Manage workflow from lead, quote, sales order, invoice and increase revenue.

AUTOMATE INVOICING

Generate invoices, automate calculations and get paid on time.

ORGANISE YOUR CHAOS

Accomplish tasks and to-do lists, assign it to your team and speed up workflow.

GOVERN YOUR PROJECTS

Create timelines, track projects and increase project efficiency.

MANAGE YOUR PURCHASES

Create purchase orders for suppliers and manage the stock in and its payment.

TRACK YOUR TIME

Report your time, create shifts, apply leave, take approvals and improve team efficiency.

GAIN BUSINESS INSIGHT

Generate reports and increase visibility across your business.

INTEGRATE WITH EXISTING SYSTEMS

Merge with Xero, Mailchimp, Dropbox, Outlook or Google Calendar and improve your business processes.

STAY MOBILE

Use Quiddity on the go with iOS and Android mobile apps and be timely at work.

ADD-IN FEATURES

With Quiddity add-in, avoid the hassle of switching multiple screens and creating entities within a CRM solution while collating information from numerous emails.

Quiddity add-in requires a free/paid subscription to Quiddity CRM and is seamlessly integrated with the Quiddity account.

SAVE TIME ON DATA ENTRY

Use the add-in to fetch email details and quickly create contact, lead, task and to-do in Quiddity.

SYNC YOUR QUIDDITY CONTACTS

Seamlessly sync Quiddity contacts to Outlook in just one click and stay updated with your client information.

MANAGE DIFFERENT ORGANISATIONS

Easily switch and manage different businesses by adding records in specific organisations.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848503/Product_42949682654/Asset_5771c97e-43e0-4240-9053-696223a0561a/01FirstCover.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848503/Product_42949682654/Asset_5771c97e-43e0-4240-9053-696223a0561a/01FirstCover.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848503/Product_42949682654/Asset_e92bf228-7ae1-46a4-9589-d26e869e3bc4/03.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848503/Product_42949682654/Asset_331a663a-b175-49ed-981b-0fd4c45a94ef/04.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848503/Product_42949682654/Asset_55c8abe9-7dc0-4bc7-9a8d-592a599f44aa/05.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848503/Product_42949682654/Asset_51f23f62-fb49-416b-802c-f2a6b8a7efd5/06.jpg