ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Thnks

Applied Gratitude Inc.

5.0 (1)

Build strong business relationships with gratitude using personalized, thoughtful & instant gifting.

Thnks Outlook Extension

Send gifts directly from Outlook in a few easy clicks. Insert a gift straight into the body of your email and your recipient can accept their gift in one click, with no app download or account creation necessary.

Simple unexpected gestures that demonstrate you value someone's time and respect your relationship have the power to completely change another person's perspective. Thnks gives you an edge by simplifying the act of showing gratitude.

Visit www.thnks.com for more information.

Example use cases:

• A 'Thnks A Latte': To thank someone for taking the time to meet with you.

• A bottle of Small-Batch Bourbon: To wish your client a happy birthday or help them celebrate an important milestone.

• Movie Tickets for Two: To give your client and someone they love a night out on you.

• A Dozen Donuts: To apologize or help resolve a difficult situation with a client or prospect.

In order to use send gifts using this extension, you will need to have a Thnks account. Please visit www.thnks.com for more information on how to sign up.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848871/Product_42949683278/Asset_ae2591ff-cb1f-4c6d-8508-2a78b575e767/ThnksWebOutlookStore01.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848871/Product_42949683278/Asset_ae2591ff-cb1f-4c6d-8508-2a78b575e767/ThnksWebOutlookStore01.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848871/Product_42949683278/Asset_1c494cf8-56b3-46f0-99c4-3831ceb19534/ThnksWebOutlookStore02.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848871/Product_42949683278/Asset_914bbfe6-82cb-4ceb-ac4f-cdf88621d8b9/ThnksWebOutlookStore03.png